THE UNIVERSITY OF COPENHAGEN

WAYFINDING AND SIGNAGE

Igangværende projekt som er baseret på konsulentarbejde vedr. forbedring af bl.a. skiltning og pejlemærker på Søndre campus og City campus i København.

Hovedformålet er at gøre det nemmere for de studerende, medarbejdere og gæster at navigere rundt og danne et naturligt overblik over bevægelsesveje og ruter til destination.

 

Konceptuelt fortsættes den eksisterende farvesætning ved de vertikale bevægelsesveje, rundt på oversigtskort, henvisningsskilte og motivpejlemærker. Arkitekturens logik fremhæves gennem wayshowing i form af nye skiltningselementer, og der støttes op omkring den i forvejen planlagte bygningskrop og rumorganisering.